Koolitused ja seminarid

Tuleohutuskursused

Loe veel

Tuleohutuskursused

Nii Põhjamaades kui ka Eestis tuletöödega seotute (RT I 2010, 24, 115) isikute kvalifikatsiooni parandamiseks, uuenduseks ja säilitamiseks regulaarselt korraldatakse tuleohutuskursusi.

Iga lõpueksami edukalt sooritanud kuulaja mõistab ennetavate meetmete tähtsust tööõnnetuste vältimiseks. Ta mõistab, kui oluline eelnev planeerimine on, väärtustab tuletööde luba ja on võimeline seda tööd ohutult teostada. Koolitus toimub nii eesti, kui ka vene keeles.

Kava:

 1. Tuletööde tuleohutust reguleeriv seadusandlus
 2. Tuletööde mõiste ja üldnõuded
 3. Nõuded tuletööde üle järelevalvet teostavale isikule
 4. Nõuded tuletööde läbiviijale
 5. Tuletöö luba
 6. Tuletöö koha nõuded,
 7. Nõudmised tulekustutus vahenditele ja materjalidele tööde läbiviimisel
 8. Lisanõuded ja keelud tuletööde tegemisel:
 9. Tuletööde tagajärjel tekkinud tulekahju kustutamise lisanõuded
 10. Järelevalve. Ettekirjutused
 11. Vastutavate isikute vastutus

Väljastab dokument:
Tunnistus tuleohutuse eest vastutava isiku väljaõppe läbimise kohta
Kellaajad:
Õppetöö kl. 8.30 – 16.00
Hind:
65 € + km

Tööta targalt – läbi kursus juba täna!

 

  Teie Nimi ja Perekonnanimi (nõutav)

  Organisatsioon

  Teie e-mail (nõutav)

  Teie telefoni number (nõutav)

  Valige kursus (nõutav)

  Kirjutage linn (aega me pakkume teile)

  Call Now Button