Ohutustehnika alase siseauditi korraldamine

Projektide kirjutamine struktuurifondide rakendusüksustesse EAS ja Pria

Projektide kirjutamine struktuurifondide rakendusüksustesse EAS ja Pria

TSPprofessional pakub Teile abi projektide kirjutamises struktuurifondide rakendusüksustesse EAS ja Pria. Kogu meie spetsialistide kogemus projektide kirjutamisel ja kaitsmisel struktuurifondide rakendusüksustesse EAS ja Pria moodustab üle 85 eduka projekti aastas.

Meie projektid:
ApexBaltic OÜ – starditoetus 15000 euro
CNC Star OÜ – kasvutoetus 30000 euro
Shroma OÜ – innovatsiooniosakute toetus 4000 euro
Shroma OÜ – tootmiskorralduse diagnostika
Arkman Metall OÜ – innovatsiooniosakute toetus 4000 euro
Heikkinen OÜ – tootmiskorralduse diagnostika

Meie spetsialistid lähenevad individuaalselt igale projektile ja kliendile, selgitades välja projekti kõik plussid ja miinused, tuvastades varjatud riske ja võimalikke kadusid.