Ohutustehnika alase siseauditi korraldamine

Projektide kirjutamine struktuurifondide rakendusüksustesse EAS ja Pria

Projektide kirjutamine struktuurifondide rakendusüksustesse EAS, Pria ja KIK

TSPprofessional pakub Teile abi projektide kirjutamises struktuurifondide rakendusüksustesse EAS, Pria ja KIK. Kogu meie spetsialistide kogemus projektide kirjutamisel ja kaitsmisel struktuurifondide rakendusüksustesse EAS ja Pria moodustab üle 85 eduka projekti aastas.

Meie projektid:
ApexBaltic OÜ – starditoetus
CNC Star OÜ – kasvutoetus
Shroma OÜ – innovatsiooniosaku toetus
Shroma OÜ – tootmiskorralduse diagnostika
Arkman Metall OÜ – innovatsiooniosaku toetus
Heikkinen OÜ – tootmiskorralduse diagnostika
Kasti Metall OÜ – innovatsiooniosaku toetus
Hot Steel Group OÜ – innovatsiooniosaku toetus
Auto-Gamma F&F OÜ – arendusosaku toetus
Nordic Metall Group OÜ – innovatsiooniosakute toetus
Polinord OÜ – innovatsiooniosakute toetus
Tehnokeskus OÜ – innovatsiooniosakute toetus
Geos Nordic OÜ – arendusosaku toetus
Top Steel OÜ – arendusosaku toetus
A24 OÜ – innovatsiooniosaku toetus
Ciest Metall OÜ – innovatsiooniosaku toetus
Shroma OÜ – välismessitoetus
V.S.K.V Group OÜ – innovatsiooniosaku toetus
Metalset OÜ – innovatsiooniosaku toetus
Ferrcad OÜ – innovatsiooniosaku toetus
VKM Trading OÜ – arendusosaku toetus
Shroma OÜ – arenguprogramm toetus
Alfa Management OÜ – välismessitoetus
Scandisteel OÜ – starditoetus
Komtronik OÜ – tootearenduse toetus
Panamir OÜ – PRIA toetus

Meie spetsialistid lähenevad individuaalselt igale projektile ja kliendile, selgitades välja projekti kõik plussid ja miinused, tuvastades varjatud riske ja võimalikke kadusid.