Ettevalmistamine sertifitseerimiseks

ISO 9001:2015

Loe veel

Ettevalmistus sertifitseerimiseks vastavalt ISO 9001:2015

23.septembril 2015. aastal avaldati standardi ISO 9001:2015 lõplik tekst. Nõnda lõppes enam kui kolmeaastane standardi taasläbivaatamise protsess ekspertide poolt umbes 95 riigist, mille eesmärgiks oli viia standard vastavusse kaasaja vajadustega. Standardi uus versioon asendab täielikult ISO 9001:2008 versiooni, aga ette on nähtud 3-aastane ülemineku periood.

Mis on ISO 9001?

ISO 9001 – ” Kvaliteedi juhtimissüsteemid. Nõuded “.

Määratleb nõudeid kvaliteedijuhtimissüsteemile, mida saab kasutada organisatsioonisiseselt meelitamiseks või kontraktide sõlmimiseks. See on suunatud kvaliteedisüsteemi töö koordineerimisele kliendi nõuete täitmisega.

Kasutusala

Käesolev rahvusvaheline standard määratleb kvaliteedisüsteemi nõudeid, mis on vajalikud tarnija toodete projekteerimise ja tarne võimete hindamiseks, mis on tarbija vajaduste rahuldamisele suunatud. Kasutustingimusi toote nõuetele vastavuse kohta võib saada tarnija võimaluste adekvaatse tutvustamise kaudu projekteerimise, arendamise, tootmise , paigaldamise ja hoolduse alas.

Eelised

 1. Turul konkurentsivõimelisuse tõstmine.
 2. Riigihangetes osalemine.
 3. Kompanii imidži tugevdamine.
 4. Mittevastavuste vähendamine tootmises.
 5. Dokumentatsiooni süstematiseerimine ja juhtimine.

  Organisatsioon (nõutav)

  Teie e-mail (nõutav)

  Telefoni number (nõutav)

  Soovitud sertifikaadid (nõutav)

  Teie firmas on juba olemas

  Teised sertifikaadid

  Töötajate arv firmas (nõutav)

  Ettevõte asukoht (nõutav)

  Filiaalide või objektide arv (nõutav)

  Soovitud dokumentide keel(nõutav)

  Call Now Button