Koolitused ja seminarid

Töökeskkonnavoliniku koolitus

Loe veel
Lähtudes Eesti Vabariigi seadusandlusest ja iseäranis „Tervishoiu ja tööohutuse seadusest“ (RT I 1999, 60, 616) pakume võimalust läbida töökeskkonnavolinikele ja tootmiskeskkonna spetsialistidele mõeldud koolitus.

Koolituse kava aluseks on SAIO ohutustehnika kursus ja see on heaks kiidetud Sotsiaalministeeriumi poolt.

Kursuse kestus: 24 tundi.

Lektor: Sergei Smirnov omab 5-aastast kogemust koolitajana.

Kursuse kava:

 • Seadusandlus töö- ja keskkonnakaitse valdkondades;
 • Õnnetusjuhtumid ja nende tagajärjed;
 • Riskide analüüs;
 • Tööandja roll töökaitse tagamisel;
 • Ohu füüsilised faktorid;
 • Töö tööpinkidel;
 • Tõsteseadmed;
 • Töö kõrgustes.;

 

Väljastab dokument:
Tunnistus tuleohutuse eest vastutava isiku väljaõppe läbimise kohta
Kellaajad:
Õppetöö kl. 8.30 – 16.00
Hind:
130 € + km
3 inimesega rühma puhul võimalik korraldada koolitus ettevõttes.

Töid teostatakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi.

  Teie Nimi ja Perekonnanimi (nõutav)

  Organisatsioon

  Teie e-mail (nõutav)

  Teie telefoni number (nõutav)

  Valige kursus (nõutav)

  Kirjutage linn (aega me pakkume teile)

  Call Now Button