Koolitused ja seminarid

Töökeskkonnavoliniku koolitus

Loe veel

Lähtudes Eesti Vabariigi seadusandlusest ja iseäranis „Tervishoiu ja tööohutuse seadusest“ (RT I 1999, 60, 616) pakume võimalust läbida töökeskkonnavolinikele ja tootmiskeskkonna spetsialistidele mõeldud koolitus.

Koolituse kava aluseks on SAIO ohutustehnika kursus ja see on heaks kiidetud Sotsiaalministeeriumi poolt.

Kursuse kestus: 24 tundi.

Lektor: Sergei Smirnov omab 5-aastast kogemust koolitajana.

Kursuse kava:

  • Seadusandlus töö- ja keskkonnakaitse valdkondades;
  • Õnnetusjuhtumid ja nende tagajärjed;
  • Riskide analüüs;
  • Tööandja roll töökaitse tagamisel;
  • Ohu füüsilised faktorid;
  • Töö tööpinkidel;
  • Tõsteseadmed;
  • Töö kõrgustes.;

 

Väljastab dokument:
Tunnistus tuleohutuse eest vastutava isiku väljaõppe läbimise kohta
Kellaajad:
Õppetöö kl. 8.30 – 16.00
Hind:
130 € + km
3 inimesega rühma puhul võimalik korraldada koolitus ettevõttes.

Töid teostatakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi.

Teie Nimi ja Perekonnanimi (nõutav)

Organisatsioon

Teie e-mail (nõutav)

Teie telefoni number (nõutav)

Valige kursus (nõutav)

Kirjutage linn (aega me pakkume teile)