“Ei kahjusta oluliselt” hinnangu koostamine

„Ei kahjusta oluliselt“ (inglise keeles DNSH – Do Not Significantly Harm) on kohustuslik dokument 2021-2027 perioodil investeeringu toetuste taotlemisel, näiteks: Ettevõtete digipöörde toetus, Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus ning Ida-Viru väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute toetus, jne.

“Ei kahjusta oluliselt” põhimõte tähendab, et majandustegevus (toetatav tegevus või projekt) ei kahjusta oluliselt keskkonnaeesmärkide saavutamist. Nendeks keskkonnaeesmärkideks on:

 • kliimamuutuste leevendamine (kasvuhoonegaaside vähendamine);
 • kliimamuutustega kohanemine;
 • vee ja mereressursside kestlik kasutamine ja kaitse;
 • üleminek ringmajandusele;
 • saastuse vältimine ja tõrje (nt õhu-, vee- ja pinnasesaaste vältimine);
 • elurikkuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamine.

Meie meeskond, kelle poolt koostatud Ei kahjusta oluliselt“ hinnangud olid aktsepteeritud ekspertide poolt, aitab Teil läbi viia „Ei kahjusta oluliselt“ analüüsi mõistliku aja jooksul.

  Organisatsioon / Nimi Perekonnanimi (nõutav)

  Teie e-mail (nõutav)

  Teie telefoni number (nõutav)

  Valige teenus (nõutav)

  Ettevõte asukoht (nõutav)

  Filialide ja objektide arv (nõutav)

  Call Now Button