Ettevalmistamine sertifitseerimiseks

ISO 50001

Loe veel

ISO 50001 on energiasüsteemide juhtimiseks loodud rahvusvaheline standard, mis sätestab nõuded energiajuhtimissüsteemi paigaldamisele, rakendamisele, saatmisele ja parendamisele. Selle energiajuhtimissüsteemi eesmärk – võimaldada organisatsioonil järgida süsteemset lähenemist energiasüsteemi jätkusuutliku parendamise saavutamisel, kaasa arvatud energiatõhusus, energiaohutus ja energiatarbimine.

Standard ISO 50001 varustab iga organisatsiooni, sõltumata selle suurusest, territoriaalsest või geograafilisest asukohast, täisväärtusliku tegevusstrateegiaga juhtimise ja tehnika valdkondades eesmärgiga suurendada organisatsiooni energiasüsteemi tõhusust.

 

ISO 50001 standardile vastav sertifitseerimine eeldab:

  • Energiatarbimise tõhususe hindamise läbipaistvus ja objektiivsus.
  • Kulude vähendamine.
  • Võimalus osaleda hangetes. Paljudel rahvusvahelistel turgudel kohustusliku sertifikaadi olemasolu.
  • Organisatsiooni imidži ja maine tugevdamine.
  • Organisatsiooni konkurentsivõimelisuse suurendamine. Turundustööriista saamine suurema arvu tarbijate ja partnerite meelitamiseks.
  • Keskkonna saaste alandamine ja loodusressursside säilitamine.

Organisatsioon (nõutav)

Teie e-mail (nõutav)

Telefoni number (nõutav)

Soovitud sertifikaadid (nõutav)

Teie firmas on juba olemas

Teised sertifikaadid

Töötajate arv firmas (nõutav)

Ettevõte asukoht (nõutav)

Filiaalide või objektide arv (nõutav)

Soovitud dokumentide keel(nõutav)