Ettevalmistamine sertifitseerimiseks

ISO 22000

Loe veel

ISO 22000:2005 „Toiduohutuse juhtimissüsteemid. Nõuded kõikidele organisatsioonidele toidu käitlemisahelas“

ISO 22000 standardi väljatöötamine võimaldas lähendada HACCP süsteemidele esitatavad nõuded juhtimissüsteemiside suhtes esitatavatele rahvusvaheliste standardite nõuetele (kuna ISO 22000 standardi nõuded on sobitatud muude standardite nõuetega, näiteks kvaliteedijuhtimissüsteemi valdkonna ISO 9001 standardiga).

Antud standard on välja töötatud selleks, et aidata toidukäitlemisahelas osalevaid organisatsioone, sõltumata nende suurusest, ühetähenduslikult hõivata kõik enda turusegmendid ja edukalt suurendada selle piire ning rahuldada huvitatud poolte – sealhulgas organisatsiooni klientide – nõudeid.

Eelised peale süsteemi rakendamist

  1. Tarbijate usalduse tõusmine toodetava toodangu suhtes.
  2. Turgude laienemine.
  3. Ettevõtte ja toodangu konkurentsivõimelisuse suurenemine.
  4. Investeerimisatraktiivsuse kasv.
  5. Kvaliteetsete ja ohutute toiduainete tootja kindla maine loomine.
  6. Veatu kontrollpunktide leidmine ja vajaliku õigeaegse tasemega kontrolli saavutamine nende üle.

Organisatsioon (nõutav)

Teie e-mail (nõutav)

Telefoni number (nõutav)

Soovitud sertifikaadid (nõutav)

Teie firmas on juba olemas

Teised sertifikaadid

Töötajate arv firmas (nõutav)

Ettevõte asukoht (nõutav)

Filiaalide või objektide arv (nõutav)

Soovitud dokumentide keel(nõutav)